Nauczyciel wychowania przedszkolnego, język angielski

Dodane: Poniedziałek, 29 Czerwiec, 2020  15:11
  • Kategoria: Dam pracę / Edukacja
  • Forma pracy:Pełny etat
  • Umowa:Umowa o pracę
  • Dodatkowe:Brak wymagań
  • Pracodawca: Weldon sp. z o.o.

Opis oferty pracy:

Niepubliczne Przedszkole WELDON KIDS zlokalizowane jest w Dębicy.
W chwili obecnej posiadamy 10 oddziałów przedszkolnych, dla dzieci 2 – 7 lat.
Mieścimy się w dwóch nowoczesnych budynkach, posiadamy także dwa duże place zabaw,
dla dzieci młodszych i starszych.
Działamy od września2010 roku.


NAUCZYCIEL WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO
Z NAUCZANIEM JĘZYKA ANGIELSKIEGO

Miejsce pracy: Dębica

Opis stanowiska:
• Nauczyciel mgr wychowania przedszkolnego, edukacji wczesnoszkolnej z nauczaniem języka angielskiego na poziomie przedszkola,
• W grupie z nauczycielem prowadzącym pracuje asystent nauczyciela, także z wykształceniem magisterskim,
• Okres zatrudnienia: od 01.05.2020 r.
• Podstawa zatrudnienia: umowa o pracę
• Wymiar czasu pracy: 40 godzin tygodniowo (cały etat) - nie zatrudniamy na Kartę Nauczyciela.
• Możliwość odbycia stażu zawodowego.

Wymagania:
Szukamy osób posiadających kwalifikacje zawodowe:
• nauczyciela wychowania przedszkolnego, nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej z nauczaniem języka angielskiego.
Dodatkowe kwalifikacje, mile widziane:
• z zakresu oligofrenopedagogiki i spektrum autyzmu,
• do zajęć logopedycznych,
• prowadzenia zajęć korekcyjnych,
• nauki gry na fortepianie,
• brak przeciwwskazań zdrowotnych do pracy na ww. stanowisku,
• zaświadczenie Ministra Sprawiedliwości o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie,
• wypis z Krajowego Rejestru Karnego,
• oświadczenie, że wobec kandydata nie toczy się postępowanie karne lub dyscyplinarne oraz postępowanie o ubezwłasnowolnienie.


Oferujemy:
• Umowę o pracę.
• Możliwość odbycia stażu zawodowego.
• Pracę w młodym gronie, dobrą atmosferę w pracy.
• Rozwój osobisty- szkolenia.
• System motywacyjny.
• Bezpłatne miejsce w przedszkolu dla Twojego dziecka.

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi kandydatami.

Administratorem Pani/ Pana danych osobowych jest Weldon sp. z o. o. 39-102 Brzezówka 90A, Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego.
Kontakt z inspektorem ochrony danych możliwy jest pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej pisząc na adres: Weldon Sp. z o.o. z siedzibą w Brzezówka 90 A, 39-102 Brzezówka lub poprzez wiadomość e-mail na adres: @ ,
Podstawą przetwarzania przez Weldon sp. z o. o. Pani/Pana danych osobowych w celu przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego na potrzeby zawarcia ewentualnej umowy o pracę jest art. 6 ust. 1 lit. b), art. 6 ust. 1 lit. c), art. 6 ust. 1 lit. f) RODO w zw. z art. art. 221 Kodeksu Pracy. Prawnie uzasadniony interes administratora danych wyrażony w art. 6 ust. 1 lit. f) polega na zabezpieczeniu Weldon sp. z o. o. przed ewentualnymi zarzutami wynikającymi z art. 123 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Podanie danych nie jest obowiązkowe, ale niezbędne do przeprowadzenia procesu rekrutacji.
W przypadku wyrażenia przez Panią/ Pana zgody na przetwarzanie przez Weldon sp. z o. o. danych osobowych na potrzeby przyszłych procesów rekrutacyjnych, podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w tym celu jest Twoja zgoda, tj. art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. W dowolnym momencie masz prawo cofnąć wyrażoną zgodę, nie będzie to miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Podanie danych nie jest obowiązkowe, ale niezbędne do przeprowadzenia przyszłych procesów rekrutacyjnych.
W przypadku wyrażenia przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie przez Weldon sp. z o. o. Pani/ Pana dodatkowych dany osobowych, które nie zostały wskazane w Kodeksie pracy lub innych przepisach prawa, np. twój wizerunek, zainteresowania), podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w tym celu jest Pani/ Pana zgoda, tj. art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. Jeżeli nie chcą Państwo, abyśmy przetwarzali dodatkowe dane, o których mowa powyżej, nie umieszczaj ich w swoich dokumentach. W dowolnym momencie masz prawo cofnąć wyrażoną zgodę, nie będzie to miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
Weldon sp. z o. o. będzie przekazywać Pani/ Pana dane osobowe innym odbiorcom, którym powierzono przetwarzanie danych osobowych w imieniu Weldon sp. z o. o. i na rzecz Ponadto Weldon sp. z o. o. będzie udostępniać Państwa dane osobowe innym odbiorcom, o ile taki obowiązek wynikać będzie z przepisów prawa.
Pani/Pana dane nie będą przekazywane do podmiotów zlokalizowanych w państwach trzecich
Weldon sp. z o. o. będzie przetwarzać Pani/ Pana dane osobowe w celu związanym z przeprowadzeniem rekrutacji do zakończenia procesu rekrutacyjnego, w którym biorą Państwo udział i dla celów archiwizacyjnych, jednak nie dłużej niż przez okres 1 roku od dnia złożenia aplikacji.
W przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie przez Weldon sp. z o. o. Państwa danych osobowych na potrzeby przyszłych procesów rekrutacyjnych, dane będę przetwarzane do czasu odwołania zgody.
Przysługuje Pani/ Panu prawo do:
• dostępu do swoich danych osobowych i otrzymania kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu,
• sprostowania swoich nieprawidłowych danych,
• żądania usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym) w przypadku wystąpienia okoliczności przewidzianych w art. 17 RODO,
• żądania ograniczenia przetwarzania danych w przypadkach wskazanych w art. 18 RODO,
• wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w przypadkach wskazanych w art. 21 RODO,
• przenoszenia dostarczonych danych, przetwarzanych w sposób zautomatyzowany,
• wniesienia skargi do Prezesa UODO na adres (Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, Warszawa).
Wyślij wiadomość

Odpowiedz na ofertę pracy

Uzupełnij adres e-mail Wpisz poprawny adres e-mail
Uzupełnij treść zapytania Treść zapytania musi być dłuższa niż 2 znaki
Dodaj załącznik
Max. 7MB, Dozwolone: pdf, doc, docx, odt.
Potwierdź, że jesteś człowiekiem
Dębica
Weldon sp. z o.o.
Na Lento.pl od 04 wrz 2019
Strona użytkownika
Obserwujesz ofertę
  • Wypromuj
  • Zgłoś naruszenie
  • Drukuj ulotkę
  • Edytuj/usuń